• Книги

    Лена Крун: Datura

    Халюцинациите размиват границите, както казва в Datura един специалист по поведението и съзнанието на растенията. Не е ясно кое е истинско и кое – измислено.