• Библиотека Бюлетин Книги Откъси Поезия

    Из Amor fati от Поли Муканова

    “Amor fati” e втората книга на Поли Муканова след дебютната й стихосбирка “Мигове в кибритена кутийка”, издадена през 2009 г. (издателство “Алтера”). Книгата е ориентирана към жанра на фрагмента и е обособена в няколко тематични цикъла. В рамките на флуидната, но едновременно с това монолитна форма на фрагмента проехтяват въпроси и заглъхват отговори за основанията на битието, за абсурдността, отчуждението и т.н.