Кино | Телевизия

Кратък анимиран филм: Sigurdr

Илюстрация към Кратък анимиран филм: Sigurdr

Един войник от севера предприема митично пречистващо пътешествие, което ще го отведе до края на земята. Елементи от нордическата сага за Зигфрид, претворени от екипа на Ludovic Begue, Thomas Enjalbert, Mathieu Gebauer, Boris Rodrigues и Charlotte Vallet:

Музика: Romain Paillot ; Musicians : Blake Robinson, Hannes Frischat. Звукови ефекти и звуков монтаж: Jos? Vicente,Yoann Poncet. Ecole Sup?rieure Des M?tiers Artistiques de Toulouse 2013