Бюлетин Годишни награди Конкурс Агоп Мелконян Конкурси

Конкурсът – статистики и факти

Инфографики, конкурс за кратък разказ на името на Агоп Мелконян 2016

Ден преди обявяването на крайните резултати от конкурса за къс разказ на името на Агоп Мелконян 2016 сме решили да ви представим информация за участниците, както и някои интересни факти.

От 172 пристигнали разказа за участие бяха допуснати 159 (един дисквалифициран). Средната дължина в думи на квалифицираните е 1163. Най-късият разказ се състоеше от едно-единствено изречение от 14 думи, а най-дългият – от 1501. (Да, правим изключение за 1-2 думи.) Средната дължина на разказите до 500 думи е 362. Получихме 7 разказа, които се състояха от точно 1500 думи, 6 от 1499, а общо разказите между 1490 и 1500 думи са 38, което говори за това колко авторите им са внимавали да не надскочат лимита.

Жените водят леко в участието, но съотношението се запазва почти равно при финалистите. Най-голям брой участници имаме от София – 62, следват Пловдив с 11, Варна – 8, Бургас – 6, Разград – 3, Враца – 3. Всички други градове с 2 или по-малко участия са включени в графата други, която наброява 66. Интересно е да се отбележи, че част от авторите ни живеят извън България на места като Македония, Испания, Германия, Франция, САЩ, Обединеното кралство, Австралия и ЮАР.

По-подробна информация ще намерите в инфографиката в края на публикацията.

Искаме отново да благодарим на всички взели участие в конкурса тази година. Радваме се, че виждаме много познати имена. Въпреки че няма как да визуализираме тази статистика – с инфографика или просто числа, – редовното участие в конкурса прави авторите по-добри, но изненадите за журито идват както и от ежегодните писатели, така и от тези, които за първа година се престрашават да ни пратят творбите си. Продължавайте в същия дух!