Библиотека Поезия

Бретон пише манифест с Троцки, от Владимир Сабоурин

Снимка на писалището на Владимир Сабоурин

 

Поемата е част от книгата с избрана поезия „Останките на Троцки (93-17)“, която предстои да излезе в електронен вид през юни и в хартиен през декември тази година.

 

Владимир Сабоурин

Бретон пише манифест с Троцки

Пацкуаро, Мичоакан, лято 1938

 

този вой, който прекъсва величествените ти разсъждения на слон
тези свирепи повторения на повреден часовников механизъм
целия този ръждясал инструментариум за изтезания
Октавио Пас

Това е сюрреалистичното място пар екселанс колекция
От кактуси грамофончета бел де жур изкачване на пирамиди
На кетцалкоатъл в шочикалко пикник на ръба на замръзналото езеро
В кратера на попокатепетъл женските божества от чупикуаро с очевадни
Гениталии троцки скептичен спрямо неосъзнатото като оръдие на труда
На революционното социално освобождение в доджа му се скарваме
На френски шофьора не разбира нито дума революционното
Независимо изкуство се разтваря в живота манифеста ни
Написан със зелено мастило надлъж зеления люспест
Гръб на пернатата змия от една страна фашизма
На пазара от друга фашистката автохтонна
Родна византийска красота

След непредвидимите дълги дъждове
На юни тлъстината възлиза към боговете
Пот сладка смрад кал
Чаткане на пулове на табла и зърна
На броеница душата на плъха
Излита през зъбите с крясък
Не толкова звука на костички както твърдеше
Продавачката в случаен indian point
Колкото аромата на тление
е сертификат за автентичност

През тропически изпарения пълзят
Голи тела игуани огромни раци бълбукащата
Яма под мисленето думите справедливостта
ни изпълва с ужас дори секса
Не стига толкова дълбоко

Първоначалното натрупване на капитала по необходимост предполага
Безвъзмездно присвояване на чужд труд грабеж кражба, чиято форма може да е
Трансатлантическа търговия с роби или приватизация на народно стопанство мирния
Преход от социализъм към капитализъм раннокапиталистическо първоначално натрупване
На капитала под маската на къснокапиталистически неолиберализъм
Първоначално натрупване на символен капитал травестирано
Като посттоталитарен карнавал

Мислете бялата стена
А сега мислете онзи който
Мисли бялата стена

Мексико и манифеста ни
Борба с капиталистическия реализъм
Шочипили и коатликуе той бог на войната
И поезията тя богиня на земята и насилствената
Смърт агаве впито в червената девствена почва ацтекски
Марксизъм пети интернационал експроприация
На петролните компании и приватизираната
Литература на 90-те мексикански ландшафт
На любов и смърт

Сега ти отмяташ глава
Разчекваш уста в смях безсмъртна във вярата
в единия бог на милосърдието и справедливостта

Допускаме наличието на определено теологически закрепено
Основание на естетическата нееманципираност на българското отношение към света
Калокагатийния златен фон на византийската естетика крепяща една дълбинна
Геополитическа ориентация имунизирана сякаш спрямо възможните обрати
В самата ориентация диагностицираме неизбежната тъга на историка
Този писател чийто избор на похват се състои
Във вчувстване в победителя

In utero на родината
Десетилетия в мексико
Под зелен тюл на устата ти златка
Cetonia aurata голота на цар покрита
С цъфналите гениталии
На Victoria regia

Но защо да е тъжен този похват, противно сякаш на свидетелствата
На всекидневния опит и на станалите вече отчетливи избори на жизнена траектория
В преполовеното пространство на съответния персонален преход или може би тъгата
На похвата е поредната хитрост на разума, който използва похвата на тъгата, прилага
Тъгата като похват не предполага ли тази апликация на меланхолията на свой ред
Своеобразно похватно вчувстване в потребността на победителя да се разтовари
От вината с която го натоварва неговата лесна твърде лесна победа

Тъгата е за тарикати
През февруари ще ги ебем като животни

Тъгуващият човек в крайна сметка е красив и тази естетическа
Идеология на тъгата е вялото сърце на сумрака отчаяло се
Да улови мимолетното проблясване на образа на времето
В неговите теолого-политически измерения

Победоносеца великомъченик
На обществото на спектакъла

Нека разкажем
Красавицата и звяра така
Аз не съм господар
Аз съм само звяр

Празна трансценденция нищото
На откровението полагащ характер
На негативността сюррералистична алегория
Лишен от свят нихилистичен опит свързващ се
Първо с постулатите на комунизма после идва рутинизирането
На революционните импулси следва освобождаване от програмата
На световната революция протест срещу господството на фатума
Номоса природонаучния детерминизъм акосмичен бунт
Révolte pour la révolte трансценденцията зазидана
От красотата блясъка на природата природните
Закони превръщащи новото във винаги вече
Предопределеното ни старо

Политика и анална пенетрация литература
И академия използването на академични форми на власт
За осигуряване на литературен успех посредством контрол върху представянето,
Оценяването бонифицирането на литературната продукция при пълното съвпадане
На произвеждащ и оценяващ началото на една все по-откровена рентиерска фаза
На постмодерния академизъм отговаряща на окончателната консолидация

На мирния преход от държавномонополистически социализъм към де факто
Държавномонополистически капитализъм налагането на картелен контрол върху
Представянето, оценяването бонифицирането който има за цел забулването
На очевидния продуктивен спад неговата институционална компенсация Тази
Компенсация е картелна разчитаща на контрола върху специализираното описание
На състоянието на литературното поле, и рентиерска доколкото не се базира
Върху продукция която да е в състояние да издържи на свободно съревнование извън
Академично-корпоративната мрежа на контрол описвана като неолиберална Тя е също
Толкова пазарна, колкото олигархическият модел на българската икономика

Безспорните наследства на рентиерите на 90-те
Неолиберализма им не мрази нищо повече
От свободната конкуренция

Теорията е маската на властта
Тоталитарен рудимент в неолиберална опаковка
Докато през соца теорията беше чистата безсрамна
Квинтесенция на властта сега става дума за власт маскираща се
Като теория маската на теорията зад която се крие желанието
Едновременно да се играе на топка и да се жертвопринася
В същата тази мезоамариканска игра

Всеки конкурент да е лично фрустриран ресентиментен субект
Така им се иска след края на реално съществувалия социализъм, в който
Чудесно се социализираха като деца на провинциална червена буржоазия всяка
Идея за неолигархична справедливост да бъде вовеки невъзможна или поне
Докато те се пенсионират като добри буржоа заели правилната страна
Взели правилните пари в железния исторически процес

Най-успешната форма на колаборация
Между литература и власт попокатепетъл
Замръзналото езеро в кратера кръвта пулсира
Досами очната ябълка с шума
На майка ирис на мъглата

След приключването на карнавалната фаза раннокапиталистическото
Първоначално натрупване премина в чисто неолиберален стадий на стриктно
Съобразяване с пазарните дадености което ще рече с деполитизирания олигархически
Модел разработената през карнавалната фаза форма на първоначално натрупване

На символен капитал ползваща академична инфраструктура легитимираща
Присвояванията посредством теоретичните построения на интертекстуалността,
Децентрирания субект Цитиращия човек плячкосващ безименни местни мъртви
Плячкосаното регионално се продава глобално там където не сме де е
Интертекстуалността щом плячкосания няма име на пазара
Където се пласира плячката

Политическия потенциал на еротизма vs.
Меркантилизация на родни фетиши световно изложение
На изкуствата технологиите приложени към аграрната тъга
Вляво от айфеловата кула павилиона на шпеер с монументална гола
Увенчана с дъбови клонки тевтонска двойка вдясно работник и колхозница
На мухина по ескиз на борис михайлович иофан първия
Дом на съветите дом на цик снк на ссср увенчан
От красотата на звездата на мерцедес

Следващата фаза на раннокапиталистическото първоначално натрупване
Пренася постмодерните теоретични легитимации директно в сферата на пазара, т.е.
На олигархически зависимите медии и държавни институции осигуряващи пиар
Аватари на постмодерните концептуализации мутирали в лайфстайл мутри
Целите в бяло пишещи расистки писма

Прехвърлянето на процеса на раннокапиталистическо първоначално натрупване
На символен капитал от академията директно в спектакъла доведе до ускорено
Развитие на литературата на непосредственото присвояване
На чужд труд, чиято единствена легитимност е
Първенството по време в медиите

Всички идват тук стичат се в тълпата с цвят на сепия
В кожух от пепел дим и сажди тъмни и смугли захарно белите петна
На черепите някой и друг гринго администратор касинка с кръст вдовица
В колониален траур перхидролен клоун бели якички в кафявата пръст всички
Идват тук агента на енкаведе надига стакана с текила на писалището подарък захарен
Череп с пурпурен надпис на челото сталин скрития от шапката поглед охрата
На полуотворената уста казва истината ядохме пепел като хляб утопията ни
Реализирана в деня на мъртвите в пацкуаро базалтовите устни
Зреещия кукуруз на отците до октомврийската революция
Рождения ми ден остават броени дни всички идват тук
В тълпата с цвят на пепел

Психиатризация на протеста срещу корпорацията
Изродена литература реч за кунст и политик
На партайтаг патологията обсценността
Лудостта на лошия вкус

Добрият вкус продукт на абсолютизма произходът му
Предполага наличието и налагането на абсолютни форми на власт
Обезправяване на залязващата аристокрация кооптирането на една зараждаща се
Но немощна склонна на компромиси буржоазия

За старите елити добрият вкус е компенсация за загубата на реална политическа власт
За новите форма на интериоризиран корупционен натиск за отказ от продуктивната им
Идентичност в полза на едно в основата си бюрократично-рентиерско съществуване

Всяко говорене за добър вкус в посттоталитарната епоха неминуемо призовава
Призрака на единствения наличен тук модерен модел на абсолютна власт
Реално съществувалия социализъм

Мексикански сюрреализъм друсане с пейот
Влизаме в тропическа градина на удоволствията пълна
С маймуни идоли кактуси мравояди секретаря отправя
Запитване до френските другари относно отношението ми
Към троцки в partisan review четем не само независим от сталинизма
Но и искрени симпатии към петия интернационал корпорацията
Предпочита играта на сигурно с опорната точка сталинист
От славните времена на битките с предизвестен край
Със съюза на българските писатели френската
Компартия нарежда бойкот на проявите ни на
Мексиканската сервираме им андалуски
Помияр те отговарят с празнично
Слово по случай 24 май

Обявяване на приключването на мирния преход
Като проява на лош вкус култ на Сина на олигархическия пазар
Декориран от държавния свръхаз учредяващ по пряка кръвна
Линия наследствена династия фантазма за безбащин социум
Фройдистки пренос подхранван от миража на капитала
За тотално индивидуалистично самопроизводство
В полето на пазара Този пазар и неговия Син

Възглавница от пясък на наносите
Мирен преход точка на закотвяне скъсване
С това което е късносоциалистическият реализъм
На капитализма на сърцето което не е там където не сме
Съдрани пластове плакати латентното корпоративно съдържание
Комерсиално орязан златен век в една отделно взета страна акта на експроприация
На приватизаторите на обективната случайност в рамките на олигархичния
Държавномонополистически етнически модел класова борба с вкуса
Листа аматъл оголеното дърво на кръвта ацтекски реализъм
Превод в проза на поезията трябва да се прави от всички
Продължаваш да вървиш сред преплетените коренища
На върби на които си виждал само върховете
Да стърчат над оттеглилите се сега води
Неведомо защо след толкова години

Хоризонт на събитие пладнето на майките
Хоризонтална трансценденция бяла мишка
Обърната със сензора нагоре

Революцията тази патерналистична фиксация френския баща
vs. местния amusement park зависими от наблюдателя пространства
На възможното нефритенозелени води корени щръкнали нагоре все още
Въртящи се колела на преобърната кола мирис на молив еврейската
Майка на бога въодушевлението на енгелс от бахофен женското
Тяло и пролетариата китов фалос живота меденосладък
Ръждивите релси на тенекиена комета само немислимо
Не невъзможно отрупано с плодове и прилепи
Основи от пясък бог от слама прекалено
Висок за земята прекалено нисък за
Небето хоризонт на разкопчаване

Мизерна страхлива буржоазия на петнайсетина години
Истерично чакаща да почука на вратата ѝ винаги вече отново аграрният комунизъм
Истерясваща при всяко питане за връзката между източника на идеите и източника на
финансиране
Не приемаща градското живеене за самоочевидност трамплин на риска не неуморно
саниран интериорен бастион
Все по-страхлива мизерна истерична с придобивките си с наближаването на петдесетака

Фалос на белия кит червен ягуар
Или голям ягуар утробата родилните пътища
От които се ражда слънцето малък самотен айсберг
В тъмната стомана на океана ягуар младенец цикади
От нефрит меда на вечността смолата на палмите революционна
Радост тропическа самота скъсване на дипломатически отношения
Със себе си под нейния поглед вълнова механика методите на изследване
Повлияват променят резултатите теория на реакциите предизвикани
От методите на наблюдение резервирани за комунистите парцели
В пер лашез влизане в пти ларус плантация за кафе превърната
В реална райска градина властта се ражда от плячкосаното
Богове домашни животни жени хора мексикански жълти
Фауве бръмбари биващото като възможно

Хегелианство за народа
Всичко победило е разумно
Всичко разумно е победило

Пред лицето на единия бог
На милосърдието и справедливостта
Ти отмяташ глава разчекваш уста безсмъртна в смях

Космическо противостоене
Между соларен и телурен огън

Илюзионистично прецизен пейзаж фата
Моргана скок от терасата илюстрации вифредо
Лам индигово оранжево огъване на времепространството
Човка на тукан пирамида на слънцето или раждането на вулкан
Сплавяне на земя и небе в макарата на пясъчен часовник телурния
Мрак на теотиуакан скален орел под отвесното слънце на пладнето поглъщащ
Изтръгнатите сърца на върха на кратера хтонична искра в майчина пазва
vs. соларно божество хранещо се с черния дроб на пролетариата

Написан със сока на сукулентите
Надлъж зеления люспест гръб на перната змия
От една страна фашизма на пазара от друга фашистката
Автохтонна византийска красота

Огромен открит басейн засипан от сняг
Правоъгълниците на олимпийския
И онзи за скокове начертани
Със симпатическо мастило
Под индиговите сенки
Върху чистата бяла смърт
Късния соц на мирния преход
120 дни на содом дълго пропадаме
В пухкавото нищо
напълно голи аз не сънувам
Прегръщам те като за последно

Последен излет до пирамидите
В шочикалко последно изкачване
Към ослепителното отвесно слънце
На края телур ноар последна редакция пикник
На ръба на замръзналото езеро в кратера на попокатепетъл
Превод на фрагментите от руски на френски препис на зеления
Ръкопис на пишеща машина еуфория от национализацията на петролните
Полета строителни работници пратени да охраняват лекцията ми афазия
Абсолютна лоялност подобна на съпружеската между тетраграматона
И народа троцки е равно на фройд другарю бретон малък прозорец
Отворен към отвъдното онзи следобед ми предложи да напишем
Заедно манифеста на нова социална поезия

И се отдаваме отново голи
На майката слънце майката вулкан
Която ни роди

Междублокова градинка от стария режим
Островче на свободата между панелки апетитна
Хапка в полите на южен парк отдавна вече не градим
Нищо не вдигаме тържествено знамето само браним между
Блоковото пространство в което да отпразнуваме бар мицва
Прекрачване на границата между изгубения рай на детството и
Закона въвеждането в закона на отците сведен до една единствена
Повеля безусловната свобода от княза на този свят след всички
Провалени революции бунта на порастването изход

От самопричиненото непълнолетие прекрасните смугли русокоси
Момичета предстои им да научат че всъщност в затвора няма любов
Че липсата на свобода е лекар, който те кара да мастурбираш пред него
И в допълнение непременно да получиш удоволствие адът е най-светлото място
Сивия фон на който любовта е снимка с номерче малко след полунощ, след като ни
Съблекат голи и мъжът не може да бъде спасен дори от вас защото е лишен от свобода
В мрака на раздигането на масите чуваме горе плющенето скален орел разкъсва
Змия кацнал върху цъфнала кърваво опунция избуяваща върху островче
Насред високопланински води науатълски глиф междублоковото
Пространство където Марина става на тринайсет


Снимка на Владимир Сабоурин
Владимир Сабоурин

Владимир СабоуринWP е пишещ на български литератор от френско-кубински произход: поет, филолог, историк на културата и литературен критик, причисляван към българския постмодернизъм. Съавтор на „Манифест на новата социална поезия“ и съосновател на Група „Нова социална поезия“. (Снимка от Илиян Шехада, CC: BY-SA 4.0)