Бюлетин

Блиц: Кой е този филм?

 

Познайте филма и режисьора му от клипа по-долу

И спечелете е-книгата „Ти си абсолютна“ (изд. „Ерго“, 2020) с подбрани разкази от десет български писатели.

  1. Първите 20 отговорили правилно печелят по 2 т. в Играта на въпроси и лова на отговори.
  2. Всички отговорили правилно печелят по 1 т.
  3. Един от всички отговорили правилно ще зареди в електронния си четец антология с десет разказа .

Да, първите 20 от вас ще спечелят по общо 3 т. към общото класиране в Играта.

Да, ако и отговорите правилно, и спечелите книгата, ще бъдете абсолютни.

 

Попълнете фо̀рмата и участвайте

(И не забравяйте, че освен това все още имате време да участвате с отговор на Въпрос 3 от Кръг 2.)

 

Този блиц въпрос вече не приема отговори. Гледайте клипа от загадката:

 

 

Вижте отговора на въпроса.